Forstærkning af Wi-Fi®-signalstyrken

Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet:

  • Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet.
  • Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferenskilder.
  • Tildæk ikke Wi-Fi-antenneområdet på din enhed.