Scene- og tilstandsgenkendelse

I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden og AUTO (Auto)-tilstanden registrerer kameraet typen af motiv og forhold som f.eks. mad, et portræt, et natmotiv osv. og optager stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.

Scenegenk.

Når kameraet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger.

 • : Gourmet

 • : Makro

 • : Blødt snap

 • : Baby

 • : Modlysportræt

 • : Modlys

 • : Natportræt

 • : Nattescene

 • : Lav belysning

 • : Landskab

 • : Spotlys

 • : Dokument


Tilstandsgenkendelse

Når kameraet genkender forhold, vises de følgende ikoner.

 • : Bevægelse

 • : Gå

 • : Stativ