Sådan tager du en selfie

Skift til frontkameraet, og tag et foto af dig selv. For at undgå slørede fotos under forhold med lav belysning skal du placere din enhed på en fast overflade og bruge selvudløseren til at holde enheden stille.
  1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en foto- eller videotilstand.
  2. Tap på (Ikon for Skift kamera) for at aktivere frontkameraet.
  3. Tap på (Ikon for Selvudløser) for at vælge forsinkelsen, hvis du ønsker at bruge selvudløseren.
  4. Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap for at tage en selfie.