HDR-videooptagelse

Aktivér HDR (High Dynamic Range), hvis du vil få dine videoer til at virke mere dramatiske og tættere på det, man ser i virkeligheden.

Når der er valgt [HDR(HLG/BT.2020)], optages video med en kombination af HLG for gammakurven og BT.2020 for farverummet.

Når der er valgt [SDR(BT.709)], optages video med en kombination af standard gammakurven og BT.709 for farverummet.

  1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
  2. Tap på [MENU] > [HDR-/SDR-format].
  3. Vælg eller HDR- eller SDR-formatet.
    Du kan også vælge et format ved at tappe på HDR eller SDR på visningsskærmen.

Bemærk!

  • [HDR-/SDR-format]-indstillingen er ikke til rådighed afhængigt af [Videostørrelse]-indstillingen.