Indstilling af fokus ved at berøre søgeren

Du kan vælge et motiv, som der skal fokuseres på, ved at berøre det i søgeren. Efter du har specificeret den position, hvor du ønsker at fokusere, skal du trykke skærmens lukkerknap halvt ned for at fokusere, og derefter optage et stillbillede.

Der er flere indstillinger, som kameraet justerer automatisk, når du berører søgeren.

Bemærk!

 • I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er [Berør for at justere]-funktionen til rådighed, når du bruger hovedkameraet i en fototilstand.
 1. Tap på [MENU].
 2. Søg efter og tap på [Berør for at justere], og vælg derefter [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke].
  • Autofokus: Fokuserer automatisk på den specificerede position.
  • Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den specificerede position og justerer lysstyrken.
 3. Luk menuen.
  Indstillingen gemmes.
 4. Berør motivet for at fokusere i søgeren.
  Hvis du vil annullere fokusering, skal du tappe på (Knappen Annuller fokusering).
 5. Tryk enhedens lukkerknap halvvejs ned for at fokusere.
 6. Tryk enhedens lukkerknap helt ned (eller tap på skærmens lukkerknap i BASIC (Grundlæggende)-tilstand).

Tip!

 • Når [Berør for at justere] er indstillet til [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke], kan du ændre farven på fokusrammen. Tap på [MENU], søg efter og tap på [Farve på fokusområde], og vælg derefter en indstilling.