Lyde og toner

Indstilling af ringetonen

Du kan angive forskellige ringetoner for hvert SIM. Du kan også vælge en ønsket musikfil som ringetone.

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd].
 2. Vælg [Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2].

  Billede, der viser positionen af menuen til indstilling af ringetonen i lydindstillingerne.

 3. Vælg en lyd på listen.
  Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj ringetone].

  Billede af valg af en lyd på listen.

 4. Tap på [OK] for at bekræfte.

Indstilling af meddelelseslyden

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd] > [Beskedlyd].
 2. Vælg en lyd på listen.
  Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj notifikation].
 3. Tap på [OK] for at bekræfte.

Tip!

 • Hvis du vil slå alle ringetone- og/eller meddelelseslyde fra og indstille din enhed til kun at vibrere, skal du vælge [Ingen] på listen.
 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyde og toner, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd] og derefter tappe på kontakterne for at aktivere eller deaktivere de forskellige lyde og toner.