Oversigt

Bemærk!

 • Skærmdæksler og skærmbeskyttelser kan hjælpe dig med at beskytte din enhed mod skader. Vi anbefaler, at du kun anvender de skærmdæksler, der er beregnet til din Xperia-enhed. Hvis du bruger en tredjeparts skærmbeskyttelse, kan det medføre, at din enhed ikke fungerer, som den skal, idet sensorer, objektiver, højttalere eller mikrofoner kan tildækkes, og garantien kan bortfalde.

Diagram med enheden set forfra, der viser hver enkelt del med nummer. Øverste del, fra venstre mod højre, 1 til 6. Højre side, oppefra og ned, 7 til 9. Nederste side, fra højre mod venstre, 10 til 13.

Diagram med enheden set bagfra, der viser hver enkelt del med nummer. Øverste del, fra venstre mod højre, 14 til 18. Øverste højre område, 19. Midterområde, 20. Nederste område, 21 og 22.

 1. 3,5 mm lydstik
 2. Frontkamera
 3. Ørehøjttaler/anden højttaler
 4. Nærheds-/lyssensor
 5. Anden mikrofon
 6. Opladnings-/beskedindikator
 7. Lydstyrke-/zoomknap
 8. Afbryderknap/fingeraftrykssensor
 9. Lukkerknap
 10. Primær højttaler
 11. USB-port/oplader

  Du kan få vist enhedens skærm på et TV eller en anden stor skærmenhed vha. et USB Type-C®-kabel.

  Du kan også få adgang til internettet via et LAN-kabel vha. en USB-LAN-adapter, der fås i handlen.

  Bemærk!

  • Når du slutter din enhed til et TV eller en anden stor skærm vha. et USB Type-C-kabel, skal kablet være kompatibelt med skærmportstandarden. Bemærk, at visse funktioner eller indhold på din Xperia-enhed muligvis ikke kan vises på TV'et eller på skærmenheden.
  • Visse USB-LAN-adaptere fungerer muligvis ikke korrekt.
 12. Primær mikrofon
 13. Åbning til nano-SIM-/hukommelseskort
 14. Flash-LED
 15. RGB-IR-sensor
 16. Hovedkamera
 17. NFC-registreringsområde
 18. Mobilantenne
 19. Mobilantenne/Wi-Fi-antenne/Bluetooth-antenne/GPS-antenne
 20. Trådløs opladningsplade
 21. Wi-Fi/Bluetooth-antenne
 22. Mobilantenne