Deling af lyd med flere enheder (Bluetooth LE Audio)

Funktionen [Lyddeling] i Bluetooth LE Audio gør det muligt for dig at sende lyd til flere hovedtelefoner samtidigt. Du kan nyde det samme indhold med to eller flere personer. Både kilde- og modtagerenhederne skal understøtte LE Audio.

LE Audio vil blive gjort tilgængelig via Android 13-opdateringen. Men i visse områder og lande vil LE Audio blive gjort tilgængelig gennem en anden softwareopdatering efter Android 13-opdateringen.

Billede af Lyddelingsfunktionen for Bluetooth LE Audio

Parring med en LE Audio-enhed

Sørg for, at den enhed, som du ønsker at parre med, er synlig for andre Bluetooth-enheder.

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed].

  Der vises en liste over tilgængelige Bluetooth-enheder.

 2. Tap på den LE Audio-enhed, som du ønsker at parre med, og følg derefter vejledningen på skærmen.

  Særskilte enheder, som fx ægte trådløse øretelefoner eller surroundhøjttalere, vil blive parret og indstillet som en gruppe automatisk, hvis de understøtter gruppefunktionen.

Tip!

 • For detaljer om det viste navn for LE Audio-enheden skal du se betjeningsvejledningen til LE Audio-enheden.

Deling af lyd med flere enheder (Lyddeling)

Sådan deles lyd på din enhed med flere enheder

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Bluetooth].

  Sørg for, at kontakten [Brug Bluetooth] er slået til.

 2. Hvis du ønsker at undgå utilsigtet modtagelse, skal du tappe [Lyddeling: Bluetooth-privatlivskodeks] for at indstille privatlivskodeksen.

 3. Tap på kontakten [Lyddeling] for at aktivere funktionen.

 4. Tap på (Knappen Tilbage) for at gå tilbage til [Enhedsforbindelse].

 5. Tap på (Ikon for Indstillinger) ved siden af navnet på den LE Audio-enhed, som du ønsker at dele lyd med, og tap derefter på [Tilføje enhed til lyddeling].

  For at indstille hver enkelt gruppemedlemsenhed på samme tid, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) ved siden af gruppenavnet for de LE Audio-enheder, som du ønsker at dele lyd med, og derefter tappe på [Føje enhed til lyddeling til gruppe].

 6. Vælg din enheds navn vist som "(Denne enhed)", og følg derefter vejledningen på skærmen.

  Lyddeling starter, når afspilning af medieindholdet starter på din enhed.

  For at stoppe med at dele lyd skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Bluetooth], og derefter tappe på kontakten [Lyddeling] for at deaktivere funktionen.

Tip!

 • Du kan også stoppe deling af lyd ved at tappe på navnene på de tilsluttede Bluetooth-enheder under [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
 • Hvis du ændrer Bluetooth-privatlivskodeksen, efter du har slået funktionen [Lyddeling] til, skal du fjerne informationen for Lyddelingsenheden, og tilføje den igen på de modtagende enheder.

Sådan modtages delt lyd fra en anden enhed på din enhed

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].

 2. Tap på (Ikon for Indstillinger) ved siden af navnet på den LE Audio-enhed, som du ønsker at modtage delt lyd fra, og tap derefter på [Tilføje enhed til lyddeling].

  For at indstille hver enkelt gruppemedlemsenhed på samme tid, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) ved siden af gruppenavnet for de LE Audio-enheder, som du ønsker at modtage delt lyd fra, og derefter tappe på [Føje enhed til lyddeling til gruppe].

 3. Vælg en Lyddelingsenhed, og følg derefter vejledningen på skærmen.

  Lyddeling starter, når afspilning af medieindholdet starter på Lyddelingsenheden.

  For at stoppe med at modtage delt lyd skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse], og derefter tappe på navnet på den tilsluttede Bluetooth-enhed. Modtagelse af delt lyd stopper også, når du starter afspilning af medieindhold på din enhed.

Sådan fjernes information for en Lyddelingsenhed

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].

 2. Tap på (Ikon for Indstillinger) ved siden af navnet på den enhed, som du ønsker at fjerne information for.

  Skærmen [Enhedsoplysninger] vises.

 3. Tap på (Ikon for Indstillinger) ved siden af navnet på Lyddelingsenheden.

  Skærmen [Oplysninger om enhed til lyddeling] vises.

 4. Tap på [Fjerne info].

  Afhængigt af kildeenhederne fjernes information for Lyddelingsenhederne muligvis ikke, selv hvis du tapper på [Fjerne info]. I dette tilfælde skal du på skærmen [Oplysninger om enhed til lyddeling] tappe på kontakten [Lydsynkronisering] for at deaktivere funktionen, tappe på [Opdatere info], og derefter tappe på [Fjerne info].


Bemærk!

 • Specifikationer og betjeninger kan muligvis ændres pga. en softwareopdatering.
 • Selv hvis du tilslutter en LE Audio-enhed til din enhed, efter opdatering af softwaren, tilsluttes din enhed muligvis ikke via LE Audio, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

 • For at bekræfte den tilføjede Lyddelingsenhed på skærmen [Enhedsoplysninger] skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > (Ikon for Indstillinger) ved siden af navnet på LE Audio-enheden.