Statusbjælke og meddelelsespanel

Der vises ikoner for beskeder og statusikoner i statusbjælken øverst på skærmen. Ikoner for beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser. Statusikoner informerer dig om statussen, som f.eks. batteriets tilstand og signalstyrken for mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelser.

Billede, der viser positionen for hver funktion. Øverste venstre område, 1. Øverste højre område, 2. Øverste område, 3.

  1. Ikoner for beskeder
  2. Statusikoner
  3. Statusbjælke


Sådan får du vist beskedindhold

Når du åbner meddelelsespanelet, kan du se indholdet af de viste ikoner for beskeder.

  1. Træk statusbjælken nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.


Tip!

  • Hvis du vil udvide og se flere oplysninger om en besked, skal du tappe på (Ikon for Udvid mere). Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.
  • Hvis du vil åbne appen i pop op-vinduet fra beskeden, skal du tappe på (Ikon for pop op-vindue). Ikke alle apps kan åbnes i pop op-vinduet.
  • Du kan afvise en besked i meddelelsespanelet ved at stryge beskeden mod venstre eller højre. Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
  • Hvis du vil ændre meddelelsesindstillingerne, skal du berøre og holde på meddelelsen for at få vist (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på den.