Skærmudholdenhedstilstand

Enheden kan begrænse visse funktioner som en forholdsregel under krævende brug. Ved at aktivere Skærmudholdenhedstilstand kan du bevare høj ydeevne i en længere tidsperiode.
  1. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Skærmudholdenhedstilstand], og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.
    Når enhedens overfladetemperatur stiger, vises (Udholdenhedsikon) på skærmen.

Tip!

  • Du kan flytte (Udholdenhedsikon) til den ønskede position. Berør og hold nede på ikonet, indtil enheden vibrerer, og træk det derefter.
  • Når du tapper på (Udholdenhedsikon), vises pop op-vinduet med en advarselsmeddelelse.