Autotilstand (AUTO)

Kameraet registrerer typen af motiv og forhold og optager derefter billeder med automatisk justerede indstillinger, hvilket reducerer støj og forhindrer kamerarystelser.
  1. Skift optagetilstanden til [AUTO] (Autotilstand).
  2. Ret kameraet mod motivet.
    Når kameraet har genkendt motivet, vises ikonet for det genkendte motiv på skærmen.
  3. Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at fokusere.
  4. Tryk lukkerknappen helt ned.