Ekstern skærm Lydindstillinger

Du kan overvåge eller livestreame lydindgangen fra enten en tilsluttet ekstern enhed, f.eks. et kamera, eller mikrofonen på din Xperia-enhed.

Hvis du vil overvåge eller livestreame lydindgangen fra en tilsluttet ekstern enhed, skal du tilslutte den ved hjælp af et USB 2.0 High Speed-kabel (A). Hvis du tilslutter den eksterne enhed ved hjælp af et USB 3.0 Super Speed-kabel (B), kan du overvåge eller livestreame lydindgangen fra mikrofonen på din Xperia-enhed.

Bemærk!

  • Hvis du tilslutter en ekstern mikrofon til din Xperia-enhed, vil lydindgangen fra den tilsluttede eksterne mikrofon blive overvåget eller livestreamet. Se Xperia-supportwebstedet angående yderligere oplysninger.

Tip!

  • Hvis du med nogle kameraer fra Sony indstiller opløsningen for USB-streaming til 720p på kameraet og derefter tilslutter det til din Xperia-enhed, kan du overvåge eller livestreame lydindgangen fra kameraet. For flere oplysninger om, hvorvidt dit kamera understøtter denne funktion og specifikke indstillinger, skal du se i hjælpevejledningen til kameraet.

Billede, der viser lydindgangen og -udgangen, når din enhed er tilsluttet til et kamera med et USB-kabel. Det venstre billede er, når der anvendes et USB 2.0 High Speed-kabel og det højre billede er, når der anvendes et USB 3.0 Super Speed-kabel.

Sådan indstilles lydudgangen

Du kan vælge, om der skal udsendes lyd fra højttaleren på din Xperia-enhed eller høretelefoner, der er tilsluttet til din Xperia-enhed.

  1. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Skærmindstillinger] > [Lydudgang].

  2. Vælg en indstilling.

Sådan justerer du lydkvaliteten under livestreaming

  1. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger].

  2. Tap på [Bithast.], [Samplefrek.] eller [Lydkanal], og vælg derefter en indstilling.