Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt].
  2. Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.
    • Hvis du vil indstille datoen eller klokkeslættet manuelt, skal du tappe på kontakten [Automatisk dato og tid] for at deaktivere funktionen.
    • Hvis du vil indstille tidszonen manuelt, skal du tappe på kontakten [Indstil tidszonen automatisk] for at deaktivere funktionen.