Optagelse af en video, som du overvåger på enheden

Du kan optage en video, du overvåger på din Xperia-enhed, og om nødvendigt bruge den som backup. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.
 1. Start appen Ekstern skærm, og tilslut en videoenhed.
 2. Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Skærmtilstand].
  Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.
 3. Tap på (Knappen Start optagelse) for at starte optagelse.

  Tap på (Knappen Stop optagelse) for at stoppe optagelsen.

  Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoen.

Oversigt over skærmtilstanden i appen Ekstern skærm under optagelse

Billede, der viser, hvor hver enkelt parameter er placeret på den eksterne skærms skærm for Skærmtilstand under optagelse. Øverste område, 1. Højre område, 2. Venstre område, nedefra og op, 3 og 4.

 1. Optageindikator/optaget tid/filformat (vises kun under optagelse)
 2. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.
 3. Tap på den miniature, der vises, efter at du har stoppet optagelsen, for at se, dele eller redigere videoen.
 4. Tilbageværende optagbar tid

Bemærk!

 • Den maksimale optagetid er 6 timer.
 • Optagede videoer gemmes i enhedens interne lager. Du kan ikke gemme videoer på et SD-kort.
 • Videoer med en billedhastighed, der er lavere end 24 fps eller en lavere opløsning end 1080p, kan ikke optages.

Tip!

 • Du kan justere video- og lydindstillingerne under optagelse. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Optagelse].