Brug af Side sense-menuen

 1. Tap to gange på Side sense-panelet eller søg efter og tap på (Vinduesstyringsikon).

  Side sense-menuen vises.

Oversigt over Side sense-menuen

Billede, der viser, hvor hver funktion er placeret på Side sense-menuen. Øverste område, 1 til 3. Midterområde, 4 og 7. Nederste område fra højre mod venstre, 8 til 10.

 1. Hovedskærm og pop op-vinduer

  Tap for at få vist Side sense-menuen.

 2. 21:9 – multivindue

  Tap for at få vist menuen Multivinduestilstand.

  Du kan også få vist menuen Multivinduestilstand ved at skyde Side sense-panelet op.

 3. Tap for at få vist [Side sense] i Indstillinger-menuen.

 4. Liste over app-ikonet (fuldskærmstilstand)

  Apps forudsagt baseret på din enhedsbrug vises.

  Tap på et app-ikon for at åbne det i fuldskærmstilstanden.

 5. Tap for at få vist flere apps, som ikke er vist på listen.

 6. Liste over app-ikoner (pop op-vinduestilstand)

  Apps forudsagt baseret på din enhedsbrug vises.

  Tap på et app-ikon for at åbne det i pop op-vinduestilstanden.

 7. Kontrolpanel for hovedtelefoner (Headphones Connect)

  Du kan kontrollere hovedtelefoner fremstillet af Sony, som har en app-koblingsfunktion.

  Kontrolpanelet for hovedtelefoner vises, når Headphones Connect-appen er installeret på din enhed, og [Tilføj hovedtelefonkontroller]-kontakten slås til under [Indstillinger] > [Skærm] > [Side sense].

 8. Tap for at indstille om Side sense-panelet skal vises eller skjules for hver enkelt app.

 9. Tap for at tage et skærmbillede.

 10. Tap for at åbne meddelelsespanelet.


Tip!

 • For at forlade Side sense-menuen skal du udføre en af følgende betjeninger.
  • Tap uden for Side sense-menuen.
  • Tap to gange på Side sense-panelet.
 • Du kan vise de ønskede apps i listen over app-ikoner. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Side sense] > [Side sense-menu].