Kontinuerlig optagelse

Du kan optage stillbilleder kontinuerligt og finde det bedste billede.

Bemærk!

 • I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er funktionerne [Kontinuerlig optagelse] og [Fokustilstand] til rådighed, når du bruger hovedkameraet i en fototilstand.

Sådan slår du [Kontinuerlig optagelse]-funktionen til eller fra

 1. Tap på knappen for Fremføringsmetode, og vælg derefter en indstilling.

  BASIC (Grundlæggende)-tilstand

  Billede, der viser positionen af knappen Fremføringsmetode

  • [Kontinuerlig HDR-opt.: Hi]: Optager kontinuerligt HDR-billeder ved en høj hastighed.
  • [Kontinuerlig HDR-opt.: Lo]: Optager kontinuerligt HDR-billeder ved en lav hastighed.
  • [Kontinuerlig optagelse: Hi]: Optager kontinuerligt billeder ved en høj hastighed.
  • [Kontinuerlig optagelse: Lo]: Optager kontinuerligt billeder ved en lav hastighed.
  • [Enkelt optagelse]: Optager et enkelt billede.
 2. Tap på (Knappen Luk) for at lukke menuen.

  Du kan også lukke menuen ved at tappe på søgeren.

Sådan vælges fokusmetoden i henhold til motivets bevægelse

 1. Tap på [MENU].

 2. Søg efter og tap på [Fokustilstand], og vælg derefter en indstilling.

  • [Enkeltbilled-AF]: Kameraet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse.
  • [Kontinuerlig AF]: Kameraet fortsætter med at fokusere, mens der trykkes på enhedens lukkerknap (eller mens skærmens lukkerknap berøres og holdes i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden). Brug [Kontinuerlig AF], når motivet er i bevægelse.
 3. Luk menuen.

  Indstillingen gemmes.

Kontinuerlig optagelse af billeder

 1. Tryk længe på enhedens lukkerknap, eller berør og hold på skærmens lukkerknap i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden.

  Antallet af billeder, der er taget, vises i søgeren.

 2. Slip lukkerknappen.

  Alle fotos gemmes.

Sådan vælges det bedste billede

 1. Tap på miniaturen for at se resultaterne.

 2. Rul gennem de billeder, du har optaget, og vælg det billede, du vil gemme.

 3. Tap på (Ikon for billedsekvens), og vælg derefter en indstilling.