Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14

Ud over opdatering af softwaren til Android 14 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner. Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 14.

Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 14. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 14.

Nye funktioner på låseskærmen

Du kan nu få vist genvejsikoner som fx [Lommelygte] eller [Forstyr ikke], så du hurtigt at kunne få adgang til hver enkelt funktion fra låseskærmen.

Låseskærmen med genvejsikoner

 1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil].

 2. Tap på [Låseskærm] > [Genveje].

  Billede, der viser, hvor du skal tappe på Baggrund og stil-skærmen

 3. Tap på [Venstre genvej] eller [Højre genvej], og vælg derefter det ikon, som du ønsker at få vist på låseskærmen.

Bemærk!

 • Kontakten [Vis Wallet] og kontakten [Vis enhedsstyring] under [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm] er blevet fjernet.

Skifter til Side sense

 • Du kan nu skifte mellem Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand ved at stryge til venstre eller højre på skærmen såvel som ved at tappe på hver fane.

 • Indstillingen [Side sense] er blevet flyttet under indstillingen [Betjening og visning]. For at få vist indstillingen [Side sense] skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].

Nye funktioner i Video Pro

Understøttelse for lodret stil

Grænsefladen skifter nu automatisk i overensstemmelse med, hvordan din enhed vender, så du kan anvende Video Pro lodret såvel som vandret.

Yderligere [Tip] i menuen Indstillinger

Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Tip] for at gå til webstedet med Video Pro-tips.

Streamingtilstand

 • Hvis du har registreret flere kanaler og ønsker at angive streamingdestinationen, kan du nu vælge en kanal til streaming, selv når du vælger [YouTube™] for [Tilslut].

 • Du kan nu dele YouTube live-URL'en. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Hændelses-URL] > (Ikon for Deling), og følg derefter vejledningen på skærmen. Når du opretter en ny begivenhed, vises (Ikon for Deling) i dialogboksen for oprettelsesresultater for YouTube live-begivenheden.

 • Du kan nu skifte mellem front- og hovedkameraet og skifte objektiver under streaming.

 • Tap på livechat-knappen (A) for at få vist livechatten i YouTube livechat-vinduet.

  Billede, der viser, hvor livechat-knappen er placeret på skærmen for Video Pro-streamingtilstanden i den stående retning. Øverst til venstre, A.

Nye funktioner for Ekstern skærm

Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du tilslutte en videoenhed, der understøtter USB Video Class (UVC)-udgang, til din Xperia-enhed.

Bemærk!

 • Videoer vises i begrænset omfang på din Xperia-enhed, uanset indgangsområdet fra den tilsluttede videoenhed. Luminansen og farven på den video, der vises på din Xperia-enhed, er muligvis anderledes end den oprindelige video, afhængigt af den indsendte video og dens videoformat.

Tip!

 • Når 4K-video indsendes fra den tilsluttede videoenhed, er billedhastigheden begrænset til 30 fps.
 • Hvis forbindelsen til den tilsluttede videoenhed er ustabil, kan du prøve at bruge en billedhastighed på 30 fps. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Skærmindstillinger] > [Billedhastighed].

Skærmtilstand

Du kan kontrollere eksponering og fokus i inputvideoen ved at vise oplysninger om bølgeform, falsk farve og Zebra.

Du kan optage den video, som du kan se på Xperia, og bruge den som backup, hvis du har brug for det. Se det passende emne anført i "Relateret emne" angående detaljer.

Billede, der viser, hvor hver enkelt parameter er placeret på den eksterne skærms skærm for Skærmtilstand. Højre område oppefra og ned, 1 til 4.

 1. Tap for at skifte til tilstanden Spejlvend.

  Videoer streames og optages i den normale visning, selv i tilstanden Spejlvend.

 2. Tap for at vælge visningen af indstillinger for optagehjælp mellem DISP1, DISP2 og OFF.

  Du kan indstille ofte anvendte kombinationer af indstillinger for optagehjælp som DISP1 eller DISP2 ved at tappe på (Vis ikon for indstillinger af optagehjælp).

 3. Tap for at angive indstillingerne for optagehjælp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

  Tap på fanen DISP1 eller DISP2 i den menu, der åbnes, og tap derefter på hver enkelt kontakt for at få vist eller skjule indstillinger.

  Tap på (Ikon for Rediger) for at angive detaljer.

  • [Gitterlinjer]: Vælg en gitterlinjetype.
  • [Billedlinjer]: Vælg mellem forskellige højde-bredde-forhold.
  • [Bølgeform]: Vælg blandt forskellige typer bølgeformer.
  • [Falsk farve]: Tilpas falske farver og deres intervaller ved at tappe på (Ikon for Indstillinger). Du kan tilpasse op til 3 indstillinger.
  • [Zebra]: Ændr zebraniveauet med skyderen for zebralysstyrke.

 4. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.

Streamingtilstand

Hvis du har registreret flere kanaler og ønsker at angive streamingdestinationen, kan du nu vælge en kanal til streaming, selv når du vælger [YouTube™] for [Tilslut].

Nye funktioner i Spilforbedring

Spiltilstand

På skærmen [Spiltilstand] kan du optimere din enhed til spil.

 1. Stryg til venstre eller højre øverst på skærmen [Spiltilstand] for at vælge en indstilling blandt [Ydeevne foretrækkes], [Balanceret], [Batteriets levetid foretrækkes] og [Brugerdefineret].

 2. Efter du har valgt en indstilling, skal du kontrollere værdierne for hver enkelt indstilling.

Tip!

 • I tilstanden [Ydeevne foretrækkes], [Balanceret] eller [Batteriets levetid foretrækkes] tilføjes der automatisk justerede værdier til de nedtonede indstillinger, og de kan ikke ændres. Vælg [Brugerdefineret] for at oprette dine ideelle spilleforhold ved at finjustere alle indstillinger.
 • Tap på (Knappen Vis detaljer) øverst til højre på skærmen [Spiltilstand] for at få vist beskrivelser af tilstande og indstillinger.
 • Indstillingerne for [H.S.-strømstyring], [Frigør RAM] og [Optimer berøringsområde] er delt mellem tilstande. Du kan ændre indstillingerne for hvert spil.

Sådan tager du et skærmbillede med lukkerknappen

Du kan tage et skærmbillede med lukkerknappen.

For at indstille et spil til at tage et skærmbillede med lukkerknappen, skal du tappe på (Flydende ikon), og derefter tappe på (Ikon for indstillinger for Spilforbedring) > [HWB-genvej] > [Tryk på lukkerknap] > [Hurtigt skærmbillede], mens du spiller spillet.

Hvis du vil indstille alle tidligere tilføjede spil til at tage et skærmbillede med lukkerknappen, skal du tappe på (Ikon for indstillinger for Spilforbedring) > [HWB-standardgenvej] > [Tryk på lukkerknap] > [Hurtigt skærmbillede] på hovedskærmen, efter du har startet appen Spilforbedring, og derefter tappe på [ANVEND].