Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende følgende slags elementer:

 • Fotos og videoer
 • Musik- og andre lydfiler
 • Websider


Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

 1. Åbn den app, der indeholder det element, du vil sende.
 2. Berør og hold nede på elementet, eller åbn det, og tap derefter på (Ikon for Deling).
 3. Vælg [Bluetooth], og tap derefter på navnet på modtagerenheden.
  Slå Bluetooth-funktionen til, hvis du bliver bedt om det.
 4. På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
 5. På din enhed skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
 6. Acceptér det indgående element på modtagerenheden.