Forskellige måder at bruge lydstyrkeknappen på

Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.
  1. Tap på [MENU].
  2. Søg efter og tap på [Brug lydstyrkeknap som], og vælg derefter en indstilling.
  3. Luk menuen.
    Indstillingen gemmes.

Indstillinger for lydstyrkeknap

  • Zoom: Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
  • Lydstyrke: Lydstyrkeknappen er deaktiveret for kameraet.
  • Lukker: Brug lydstyrkeknappen som en lukkerknap for stillbilleder og videoer.