Απενεργοποίηση των ακουστικών

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για 2 περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).

Υπόδειξη

  • Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα, αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σε κάποια τσάντα κ.λπ. απενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην αντιδράσει σωστά.