Φόρτιση των ακουστικών

Προειδοποίηση

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
  Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 • Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι, ή σε μέρη με υψηλή υγρασία
 • Κατά τη χρήση των ακουστικών ενώ είστε ιδρωμένοι
  Αν αγγίξετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή αν τοποθετήσετε τα ακουστικά στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν.

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

 1. Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

  Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

  • Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (κόκκινη) των ακουστικών ανάβει.
  • Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 3 ώρες (*) και η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα.

  *Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

  Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 1,5 A και άνω

(Αν το ρεύμα εξόδου είναι μικρότερο από 1,5 A, ο χρόνος φόρτισης θα αυξηθεί και ο χρόνος αναπαραγωγής μουσικής θα μειωθεί μετά από 10 λεπτά φόρτισης.)

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

 • Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
 • Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
 • Εάν αρχίσει η φόρτιση ενώ είναι ενεργοποιημένα τα ακουστικά, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σημείωση

 • Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
 • Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
 • Αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε έναν υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών, όπως της ενεργοποίησης των ακουστικών, της αντιστοίχισης ή της σύνδεσης σε συσκευές Bluetooth και της αναπαραγωγής μουσικής.
 • Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
 • Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
 • Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
 • Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (κόκκινη) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C - 35 °C.
  • Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (κόκκινη) ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
 • Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 • Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
 • Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.