Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

  • Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης (*) του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Google™ app στο τηλέφωνο smartphone Android ή τη λειτουργία Siri στο iPhone.

Εξερχόμενη κλήση

  • Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.
  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Εισερχόμενη κλήση

  • Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.
  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

  • Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.
  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

  • Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση. (*)

Εισερχόμενη κλήση

  • Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

  • Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση. (*)

*Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.