Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

  1. Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
  2. Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
  3. Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.