Αλλοιωμένος ήχος

  • Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές ασύρματου LAN κ.λπ.