Χρήση της λειτουργίας Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο smartphone σας, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών και να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

 • Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Amazon Alexa σε Android ή iOS
 • Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.
  1. Ανοίξτε το app store στην κινητή συσκευή σας.
  2. Αναζητήστε την εφαρμογή Amazon Alexa.
  3. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
  4. Επιλέξτε Άνοιγμα.
 1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.

  Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa, θα πρέπει να εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Amazon και να προχωρήσετε στο βήμα 3 για να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Amazon Alexa.

  Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει το Amazon Alexa, αλλά έχετε ορίσει το κουμπί (προσαρμογής) CUSTOM σε άλλη λειτουργία εκτός του Amazon Alexa, ανατρέξτε στην παράγραφο συμβουλών παρακάτω για να ορίσετε ξανά το κουμπί (προσαρμογής) CUSTOM στο Amazon Alexa.

 3. Πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Amazon Alexa.
  1. Αγγίξτε το εικονίδιο του μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης της εφαρμογής Amazon Alexa και αγγίξτε το [Add Device].

  2. Στην οθόνη [What type of device are you setting up?], επιλέξτε το [Headphones].

  3. Από την επιλογή [AVAILABLE DEVICES] στην οθόνη [Select your device], επιλέξτε [WH-1000XM4].

   Εάν εμφανιστούν τα [WH-1000XM4] και [LE_WH-1000XM4] στην οθόνη [AVAILABLE DEVICES], επιλέξτε [WH-1000XM4].

   Το [LE_WH-1000XM4] θα εμφανιστεί πρώτο, αλλά περιμένετε να εμφανιστεί και το [WH-1000XM4].

   Μπορεί να χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό μέχρι να εμφανιστεί το [WH-1000XM4].

   Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το [WH-1000XM4], τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth. Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

  4. Στην οθόνη [Set up Alexa on your WH-1000XM4], αγγίξτε [CONTINUE].

  5. Εάν εμφανιστεί η οθόνη [This will override the current voice assistant on this accessory], αγγίξτε το [CONTINUE].

  6. Στην οθόνη [Setup Complete], αγγίξτε το [DONE].

   Όταν ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) των ακουστικών ορίζεται ως το κουμπί του Amazon Alexa.

 4. Πατήστε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής), για να χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa.

  • Πατήστε σύντομα για να εισαγάγετε φωνητική εντολή.
   Παράδειγμα:
   "Τι καιρό κάνει;"
   "Αναπαραγωγή μουσικής (*)"
   * Χρειάζεται συνδρομή στο Amazon ή το Prime Music.
  • Αν δεν ακουστεί κάποια φωνητική εντολή, θα ακυρωθεί αυτόματα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Amazon Alexa και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Για περισσότερες πληροφορίες για το Amazon Alexa, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK

Υπόδειξη

 • Αν ρυθμίσετε τα ακουστικά στο Amazon Alexa, το κουμπί (προσαρμογής) CUSTOM θα οριστεί αυτόματα για το Amazon Alexa. Μπορείτε να επαναφέρετε το κουμπί στην αρχική του λειτουργία αλλάζοντάς το με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Ομοίως, μπορείτε να ορίσετε ξανά το κουμπί στο Amazon Alexa, εάν προηγουμένως είχατε συνδεθεί στο Amazon Alexa αλλά αλλάξατε τη λειτουργία σε κάποια άλλη.
 • Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο, επειδή, για παράδειγμα, δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο, θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά).

Σημείωση

 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.
 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί Amazon Alexa, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, δεν μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Google Assistant από τα ακουστικά.
 • Η εφαρμογή Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Alexa ενδέχεται να διαφέρουν ανά τοποθεσία.