Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα (NFC)

  • Αν φέρετε ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC σε επαφή με τα ακουστικά, ενώ αυτά είναι συνδεδεμένα με άλλη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση μεταβιβάζεται στο τηλέφωνο smartphone (Εναλλαγή σύνδεσης με ένα άγγιγμα). Ωστόσο, η σύνδεση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, όταν μιλάτε από τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα σε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με Bluetooth.
  • Αν στα ακουστικά έχει συνδεθεί ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC και το φέρετε σε επαφή με άλλα ακουστικά Bluetooth ή ηχεία Bluetooth συμβατά με NFC, το τηλέφωνο smartphone θα αποσυνδεθεί από τα ακουστικά και θα συνδεθεί στη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

  • Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εκ των προτέρων εάν είναι κλειδωμένη.