Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε σημείο όπου περιορίζεται η χρήση συσκευών Bluetooth, όπως για παράδειγμα σε αεροπλάνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά ακύρωσης θορύβου συνδέοντας μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών που παρέχεται και ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν αναπαραγωγή High-Resolution Audio.

 1. Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

  Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμη κι αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
 • Για να απολαύσετε μουσική High-Resolution Audio ή να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
 • Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα βύσματος για χρήση εν πτήσει που παρέχεται, για να απολαύσετε τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης.
 • Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα, εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται ενώ αυτά είναι ενεργοποιημένα.
 • Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο και μιλήστε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και το ηχείο του τηλεφώνου.

Σημείωση

 • Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει καλά το βύσμα.
 • Όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο ακουστικών, η λειτουργία Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και το Speak-to-Chat ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου των ακουστικών. Εκτελέστε λειτουργίες, όπως ρύθμιση της έντασης του ήχου και αναπαραγωγή/παύση, στη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και το Speak-to-Chat.
 • Το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.
 • Ανάλογα με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο προσαρμογέας βύσματος για χρήση εν πτήσει ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας συνδέσει το καλώδιο των ακουστικών και τα ακουστικά, απενεργοποιήστε το Speak-to-Chat γιατί δεν θα ακούγεται η φωνή του συνομιλητή σας από τα ακουστικά.