Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου (προεπιλογή).

Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση: δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση.

  • Όταν επιθυμείτε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
  • Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

  • Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
  • Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".