Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

 1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας). Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

  Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

 3. Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.
  1. Επιλέξτε [Settings].
  2. Αγγίξτε [Bluetooth].

  3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 4. Αγγίξτε [WH-1000XM4].

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση, εάν εμφανιστούν τα [WH-1000XM4] και [LE_WH-1000XM4], επιλέξτε [WH-1000XM4].
  Το [LE_WH-1000XM4] θα εμφανιστεί πρώτο, αλλά περιμένετε να εμφανιστεί και το [WH-1000XM4].
  Μπορεί να χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό μέχρι να εμφανιστεί το [WH-1000XM4].
  Εάν δεν εμφανιστεί το [WH-1000XM4], εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ζεύξης.
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.