Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

  • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
  • Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας. Αφαιρέστε το καλώδιο USB Type-C και ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
  • Επαναφέρετε τα ακουστικά.