Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν ενεργοποιείτε το [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth ταυτόχρονα και έχετε τις εξής δυνατότητες.

 • Αναμονή εισερχόμενης κλήσης από 2 τηλέφωνα smartphone
  Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

 • Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε μια από τις 2 συσκευές η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

 1. Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
 2. Χειριστείτε τη συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 4. Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth μεταξύ 2 συσκευών και των ακουστικών, μπορείτε να συνδέσετε ακόμη μία συσκευή με σύζευξη μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά πραγματοποιώντας χειρισμούς στην τρίτη συσκευή, η σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συσκευή από την οποία έγινε αναπαραγωγή μουσικής θα διατηρηθεί και θα διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

 • Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
 • Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής.
  Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν σταματήσετε την αναπαραγωγή από την πρώτη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική της δεύτερης συσκευής μέσω των ακουστικών.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

 • Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα κ.λπ. μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
 • Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή.
  Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σημείωση

 • Όταν η ρύθμιση [Connect to 2 devices simultaneously] έχει ενεργοποιηθεί με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", η δυνατότητα LDAC δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το codec αλλάζει αυτόματα σε AAC ή SBC.