Προφυλάξεις

Προειδοποίηση

 • Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  • Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
   Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
  • Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι, ή σε μέρη με υψηλή υγρασία
  • Κατά τη χρήση των ακουστικών ενώ είστε ιδρωμένοι
   Αν αγγίξετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή αν τοποθετήσετε τα ακουστικά στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν.

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

 • Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
 • Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
  • σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αεροπλάνο, ακολουθήστε τις οδηγίες των αεροσυνοδών ή ρωτήστε την αεροπορική εταιρεία με την οποία πετάτε σχετικά με τους όρους χρήσης των ακουστικών. Αν δεν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών, τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα όργανα και να προκληθεί ατύχημα λόγω δυσλειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών εντός αεροπλάνου.
 • Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
 • Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
 • Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
 • Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
  • Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
  • Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
  • Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
 • Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

 • Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα ενδέχεται να προκαλέσει ένα ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Για να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο, φοράτε ρούχα από φυσικά υλικά, τα οποία καταστέλλουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

 • Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

 • Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
 • Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
 • Προσέξτε για να μην πιαστεί το δάχτυλό σας στα ακουστικά κατά το δίπλωμα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ως ενσύρματα ακουστικά, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών. Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο ακουστικών είναι καλά συνδεδεμένο.
 • Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
 • Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
 • Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
 • Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.

Καθαρισμός των ακουστικών

 • Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

 • Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Τα ακουστικά (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων) έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

 • Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.