Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος (η διάρκεια της μπαταρίας είναι σύντομη).

  • Όταν χρησιμοποιείται ο ισοσταθμιστής ή η λειτουργία DSEE Extreme, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας των ακουστικών είναι συντομότερος.
  • Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώνεται μετά από μερικές επαναφορτίσεις. Αν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
  • Συνιστάται η φόρτισή της σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
  • Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.