Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
  • Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
  • Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορέσετε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.
  • Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
  • Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
  • Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
  • Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν επανεκκινήσετε τις συσκευές αναπαραγωγής, όπως το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή.