Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Το κύκλωμα εξουδετέρωσης θορύβου εντοπίζει στην πραγματικότητα τους εξωτερικούς θορύβους με ενσωματωμένα μικρόφωνα και στέλνει ένα ίσο αλλά αντίθετο σήμα εξουδετέρωσης στα ακουστικά.

Σημείωση

  • Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να μην είναι έντονο σε ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον ή μπορεί να ακούγεται κάποιος ήχος.
  • Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να διαφέρει ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
  • Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Παρότι ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
  • Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
  • Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
  • Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου ή της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.

    Απεικόνιση της θέσης των μικροφώνων (Α) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα

    A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)