Εμπορικά σήματα

 • Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 • Οι επωνυμίες iPod, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
 • Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
 • Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
 • Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
 • Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεόμενων επιχειρήσεών της.
 • Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
 • Η ένδειξη N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
 • Η ονομασία και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
 • Οι επωνυμίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
 • Οι επωνυμίες "DSEE" και "DSEE Extreme" είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Οι ονομασίες των συστημάτων και τα ονόματα των προϊόντων που υποδεικνύονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας αποτελούν γενικά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα του κατασκευαστή.