Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
 1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας). Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

  Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

 3. Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
  1. Επιλέξτε [Desktop] στην οθόνη Έναρξης.
  2. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί [Start] και κατόπιν επιλέξτε [Control Panel] από το αναδυόμενο μενού.
  3. Επιλέξτε [Hardware and Sound] - [Sound].

  4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή [WH-1000XM4].

   Εάν δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM4] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

  5. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

   Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση, εάν εμφανιστούν τα [WH-1000XM4] και [LE_WH-1000XM4], επιλέξτε [WH-1000XM4].
  Το [LE_WH-1000XM4] θα εμφανιστεί πρώτο, αλλά περιμένετε να εμφανιστεί και το [WH-1000XM4].
  Μπορεί να χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό μέχρι να εμφανιστεί το [WH-1000XM4].
  Εάν δεν εμφανιστεί το [WH-1000XM4], εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ζεύξης.
 • Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.