Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
 • Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστηρίζονται μόνο οι συνήθεις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι εφαρμογές για τηλεφωνικές κλήσεις σε τηλέφωνα smartphone ή προσωπικούς υπολογιστές δεν υποστηρίζονται.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύντομα.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο μόνο για σύνδεση Bluetooth
 1. Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων), για να απαντήσετε στην κλήση.

  Όταν λαμβάνετε κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή παύει και θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

  Τα ακουστικά έχουν παγκατευθυντικά μικρόφωνα. Μπορείτε να μιλάτε χωρίς να ανησυχείτε για τη θέση του μικροφώνου.

  Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

  • Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
  • Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.
 3. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.
  • Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

  Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων), για να τερματίσετε την κλήση.

  Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

 • Κατά τη λήψη μιας κλήσης μέσω χειρισμού των τηλεφώνων smartphone ή κινητών τηλεφώνων, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με το ακουστικό. Με σύνδεση HFP ή HSP, μπορείτε να μεταβιβάσετε την κλήση στα ακουστικά κρατώντας πατημένο με το δάχτυλό σας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών, έως ότου επιτευχθεί η μεταβίβαση ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
 • Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

 • Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, αν έρθει μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και εάν τερματίσετε την κλήση.
 • Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
 • Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.