Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec DSEE Extreme™ Speak-to-Chat Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™ AUTO OFF Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 16 ώρες
LDAC AUTO OFF Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 14 ώρες
LDAC AUTO OFF OFF Μέγ. 20 ώρες
LDAC OFF OFF Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 24 ώρες
LDAC OFF OFF Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 18 ώρες
LDAC OFF OFF OFF Μέγ. 30 ώρες
AAC AUTO OFF Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 18 ώρες
AAC AUTO OFF Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 16 ώρες
AAC AUTO OFF OFF Μέγ. 22 ώρες
AAC OFF OFF Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 30 ώρες
AAC OFF OFF Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 22 ώρες
AAC OFF OFF OFF Μέγ. 38 ώρες
SBC AUTO OFF Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 18 ώρες
SBC AUTO OFF Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 16 ώρες
SBC AUTO OFF OFF Μέγ. 22 ώρες
SBC OFF OFF Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 30 ώρες
SBC OFF OFF Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 22 ώρες
SBC OFF OFF OFF Μέγ. 38 ώρες
  • Περίπου 5 ώρες αναπαραγωγή μουσικής είναι δυνατές κατόπιν φόρτισης 10 λεπτών.
  • Όταν το Speak-to-Chat έχει τεθεί στην "Ενεργοποίηση (ON)", ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται κατά 30% περίπου σε σχέση με την "Απενεργοποίηση (OFF)".

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 24 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 18 ώρες
OFF Μέγ. 30 ώρες

Χρόνος αναμονής

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 30 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 22 ώρες
OFF Μέγ. 200 ώρες

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 22 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 18 ώρες
OFF Μέγ. 36 ώρες

Υπόδειξη

  • Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση ή να αλλάξετε τη λειτουργία DSEE Extreme.

Σημείωση

  • Οι ώρες χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες χρήσης.