Ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής δεν ανταποκρίνεται σωστά

 • Ο αισθητήρας του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής είναι ενσωματωμένος στην επίπεδη επιφάνεια της δεξιάς μονάδας. Ο χειρισμός γίνεται εντός της εμβέλειας του αισθητήρα.

 • Όταν σέρνετε το δάχτυλό σας προς τα μπροστά/πίσω ή επάνω/κάτω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με τη γωνία κατά την οποία φοράτε τα ακουστικά ή την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένο το κεφάλι σας.
  • Όταν σέρνετε το δάχτυλό σας προς τα μπροστά/πίσω, οι κινήσεις πρέπει να είναι κάθετες προς τα ακουστικά.

  • Όταν σέρνετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω/κάτω, οι κινήσεις πρέπει να είναι παράλληλες προς τα ακουστικά.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και τη λειτουργία Speak-to-Chat ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου των ακουστικών που παρέχεται, αλλά δεν μπορείτε να εκτελέσετε κάποιον χειρισμό, όπως να ρυθμίσετε την ένταση ή να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση.
 • Τα ακουστικά δεν θα λειτουργούν σωστά όταν τα χειρίζεστε με τα νύχια σας ή αν φοράτε γάντια. Αφαιρέστε τα γάντια και χειριστείτε τα ακουστικά με την άκρη του δαχτύλου σας.
 • Ο χειρισμός του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δεν είναι διαθέσιμος όταν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής είναι ενεργοποιημένη με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Όταν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, η αναπαραγωγή μουσικής τίθεται αυτόματα σε παύση ως απόκριση στη φωνή του ατόμου που φορά τα ακουστικά και τα ακουστικά αλλάζουν στη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
 • Όταν είναι συνδεδεμένα με τον υπολογιστή, ανάλογα με την εφαρμογή υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να τα χειριστείτε με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία. Χειριστείτε τα με την εφαρμογή υπολογιστή.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής στο τηλέφωνο.