Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

 1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας). Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

  Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

 3. Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.
  1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 4. Αγγίξτε [WH-1000XM4].

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση, εάν εμφανιστούν τα [WH-1000XM4] και [LE_WH-1000XM4], επιλέξτε [WH-1000XM4].
  Το [LE_WH-1000XM4] θα εμφανιστεί πρώτο, αλλά περιμένετε να εμφανιστεί και το [WH-1000XM4].
  Μπορεί να χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό μέχρι να εμφανιστεί το [WH-1000XM4].
  Εάν δεν εμφανιστεί το [WH-1000XM4], εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ζεύξης.
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.