Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χειριστείτε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί (τροφοδοσίας) και το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών. Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) δεν θα διαγραφούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.