Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme

Το DSEE Extreme χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αναπαραγωγή με υψηλή ακρίβεια τις αποκρίσεις συχνότητας της αρχικής πηγής ήχου που έχουν χαθεί με τη συμπίεση.