Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη χρήση των ακουστικών, περιστρέψτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα ώστε τα ακουστικά να γίνουν επίπεδα, διπλώστε τη μία μονάδα προς τη λωρίδα στήριξης και αποθηκεύστε τα στη θήκη μεταφοράς που παρέχεται.

Για να αποθηκεύσετε τα καλώδια και τον προσαρμογέα βύσματος για χρήση εν πτήσει

Τοποθετήστε τα καλώδια και τον προσαρμογέα βύσματος για χρήση εν πτήσει στη θέση που δημιουργείται από το διαχωριστικό στη θήκη μεταφοράς.