Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Απεικόνιση όλων των μερών των ακουστικών

 1. Ένδειξη (αριστερά)
 2. Ανάγλυφη κουκκίδα
  Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα.
 3. Ενσωματωμένη κεραία
  Στα ακουστικά υπάρχει ενσωματωμένη κεραία Bluetooth.
 4. Ένδειξη N
 5. Αριστερή μονάδα
 6. Ρυθμιστικό (αριστερά, δεξιά)
  Σύρετέ το για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
 7. Λωρίδα στήριξης
 8. Μικρόφωνα για τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (εξωτερικό) (αριστερό, δεξί)
  Λαμβάνουν τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
 9. Ένδειξη (δεξιά)
 10. Μικρόφωνα για τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (εσωτερικό) (αριστερό, δεξί)
  Λαμβάνουν τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
 11. Δεξιά μονάδα
 12. Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής
  Χειρίζεται απομακρυσμένα την αναπαραγωγή μουσικής της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth ή εκτελεί άλλες λειτουργίες με χρήση της λειτουργίας αφής.
 13. Κουμπί CUSTOM (προσαρμογής)
  Πατήστε το όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος κ.λπ.
 14. Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη/μπλε)
  Ανάβει με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδείξει την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.
 15. Κουμπί (τροφοδοσίας)
 16. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (κόκκινη)
  Ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
 17. Θύρα USB Type-C
  Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο ή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται για να τα φορτίσετε.
 18. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών
  Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ. χρησιμοποιώντας το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.
 19. Μικρόφωνα λήψης φωνής
  Λαμβάνουν τον ήχο της φωνής σας όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή στη λειτουργία Speak-to-Chat.
 20. Αισθητήρας εγγύτητας
  Εντοπίζει εάν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.