Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

: Ανάβει με μπλε χρώμα / : Ανάβει με κόκκινο χρώμα / -: Σβήνει


Ενδεικτική λυχνία (μπλε/κόκκινη) δίπλα στο κουμπί (τροφοδοσίας)

Ενεργοποίηση

- (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει είναι 10% ή λιγότερο (χρειάζεται φόρτιση), η ενδεικτική λυχνία ανάβει διαδοχικά ως εξής.

- - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Απενεργοποίηση

(ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα)

Εμφάνιση του φορτίου μπαταρίας που απομένει

 • Φορτίο που απομένει: Πάνω από 10%
  - (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)
 • Φορτίο που απομένει: 10% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)
  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει".

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

- - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Λειτουργία Bluetooth

 • Λειτουργία αντιστοίχισης (ζεύξης) συσκευής
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
 • Δεν έχει γίνει σύνδεση
  - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
 • Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
  (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)
 • Έχει συνδεθεί
  - - - - - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)
 • Εισερχόμενη κλήση
  (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα)

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Άλλο

 • Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)
  - - - - - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)
  Η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρόνο. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
 • Ενημέρωση λογισμικού
  - - - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
 • Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
  (αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα)
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων".


Ενδεικτική λυχνία φόρτισης θύρας USB Type-C (κόκκινη)

Φόρτιση

 • Κατά τη φόρτιση
  (ανάβει με κόκκινο χρώμα)
  Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
 • Μη φυσιολογική θερμοκρασία
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα)
 • Μη φυσιολογική φόρτιση
  - - - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα)