Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ακόμα και αν τα συνδέσετε σε υπολογιστή.

  • Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB του υπολογιστή.
  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα άμεσα και όχι μέσω διανομέα USB.
  • Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
  • Δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης USB σε περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παραπάνω.