Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
 • Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστηρίζονται μόνο οι συνήθεις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι εφαρμογές για τηλεφωνικές κλήσεις σε τηλέφωνα smartphone ή προσωπικούς υπολογιστές δεν υποστηρίζονται.
 1. Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

  Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

  Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή σταματάει.

  Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, γυρίστε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ή κρατώντας το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, έως ότου γυρίσει η συσκευή.

  Τα ακουστικά έχουν παγκατευθυντικά μικρόφωνα. Μπορείτε να μιλάτε χωρίς να ανησυχείτε για τη θέση του μικροφώνου.

 3. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.
  • Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

  Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων), για να τερματίσετε την κλήση.

  Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

 • Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
 • Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.