Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, ώστε να ταιριάζει στο χρήστη (Βελτιστοποίηση NC)

Η λειτουργία αυτή βελτιστοποιεί τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανιχνεύοντας το σχήμα του προσώπου σας, το χτένισμα, την τοποθέτηση των ακουστικών βάσει της παρουσίας ή απουσίας γυαλιών ή την αλλαγή της πίεσης σε αεροπλάνο.

Συνιστάται να εκτελείτε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC κατά την πρώτη χρήση των ακουστικών, όταν έχει αλλάξει η συνθήκη φορέματος ή κατά την αλλαγή της ατμοσφαιρικής πίεσης όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ή στο έδαφος κ.λπ.

 1. Φορέστε τα ακουστικά ενώ τα έχετε ενεργοποιήσει.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Optimizer start" (Έναρξη βελτιστοποίησης).

  Θα ακούσετε δοκιμαστικά σήματα κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βελτιστοποίησης, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Optimizer finished" (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0014/h_zz/

Υπόδειξη

 • Συνιστάται να εκτελέσετε ξανά τη Βελτιστοποίηση NC, αν αλλάξετε χτένισμα, βγάλετε τα γυαλιά που φοράτε σε καθημερινή βάση ή κάνετε άλλες αλλαγές στις συνθήκες εφαρμογής.
 • Αν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC σε σταθερές συνθήκες πτήσης.
 • Οι συνθήκες που βελτιστοποιούνται με τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC διατηρούνται μέχρι να χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC. Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC αφού αποβιβαστείτε από το αεροπλάνο και ούτω καθεξής.
 • Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τη Βελτιστοποίηση NC από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

 • Φορέστε τα ακουστικά σε πραγματικές συνθήκες χρήσης κατά την εκτέλεση της Βελτιστοποίησης NC. Συνιστάται να μην αγγίζετε τα ακουστικά κατά την εκτέλεση της Βελτιστοποίησης NC.
 • Αν πραγματοποιήσετε άλλο χειρισμό ενώ εκτελείτε τη Βελτιστοποίηση NC, η βελτιστοποίηση θα ακυρωθεί.
 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.
 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.