Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

 1. Ενεργοποιήστε το Siri.

  Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

  Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

  Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.

 2. Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 3. Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

 4. Υποβάλετε αίτημα προς το Siri ενώ φοράτε τα ακουστικά.

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

 5. Για να συνεχίσετε το αίτημα, πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) προτού απενεργοποιηθεί το Siri.

  Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

 • Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
 • Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.